Gossamer Forum
Home : Products : Gossamer Mail : Discussion :

Foreign Characters Sets

Quote Reply
Foreign Characters Sets
I have some users that are using a diffrent charachter set and they get emails that are formatted like this:

arabamı o ne yenılıyomu?bızde otobus var servıs var,sızede verelım.tamam resım ısını halledıcem .careful on the bus falan turk yankesıcısını durdururmu sanıyosun adam kafaya koyduysa senıde cuzdanla alıp gıder mazallah.benım haftasonum yenı cıcegı burnunda anne ablam olur kendısı yemek yapmakla gectı on senelık dua ettı bana artık erdım eren oldum.bıde dvd de fılm ızleyelım dedık benım tv tech gerısınde kaldıgı ıcın baktık ekranda herkesler yesıl bak yesıl yesıl bı yere kadar oda olee kaldı bı arkadasımla gorusebıldım telefonla bı aydır konusabılıyoduk da yuz yuze gelememıstık benım ıslerım dolayısıyla oda bana sıtem ettı bazen dusunuyorum es kaza buro ısı falan yapsam mıllet bana dusman olcak.ıste bole odtu ıle ılgılı gıdıp kıtap alıcam havasını koklıycam turu bısey yazmıstım.burda yagmur yagıyo haftasonu belkı35 derece falandı cok emınım yuruyus yaptım cunku.resım ısının bu kadar uzaması kusura bakma pek fotograf cektıremedım bı suredır bayag bı suredır olay bı an yabancı geldı ıkı makınem var ıkısıde bozuk desem ama soz gelıcek resım olmadı suratımı fotokopı makınasına sokucam yanı okadar haklısın.sana kolay gelsın hayırlı gunler bol cıceklı bahceler.

When they click reply, the email looks like this:

> arabam#305; o ne yen#305;l#305;yomu?b#305;zde otobus var serv#305;s var,s#305;zede verel#305;m.tamam res#305;m #305;s#305;n#305; halled#305;cem .careful on the bus falan turk yankes#305;c#305;s#305;n#305; durdururmu san#305;yosun adam kafaya koyduysa sen#305;de cuzdanla al#305;p g#305;der mazallah.ben#305;m haftasonum yen#305; c#305;ceg#305; burnunda anne ablam olur kend#305;s#305; yemek yapmakla gect#305; on senel#305;k dua ett#305; bana art#305;k erd#305;m eren oldum.b#305;de dvd de f#305;lm #305;zleyel#305;m ded#305;k ben#305;m tv tech ger#305;s#305;nde kald#305;g#305; #305;c#305;n bakt#305;k ekranda herkesler yes#305;l bak yes#305;l yes#305;l b#305; yere kadar oda olee kald#305; b#305; arkadas#305;mla goruseb#305;ld#305;m telefonla b#305; ayd#305;r konusab#305;l#305;yoduk da yuz yuze gelemem#305;st#305;k ben#305;m #305;sler#305;m dolay#305;s#305;yla oda bana s#305;tem ett#305; bazen dusunuyorum es kaza buro #305;s#305; falan yapsam m#305;llet bana dusman olcak.#305;ste bole odtu
> #305;le #305;lg#305;l#305; g#305;d#305;p k#305;tap al#305;cam havas#305;n#305; kokl#305;ycam turu b#305;sey yazm#305;st#305;m.burda yagmur yag#305;yo haftasonu belk#305;35 derece faland#305; cok em#305;n#305;m yuruyus yapt#305;m cunku.res#305;m #305;s#305;n#305;n bu kadar uzamas#305; kusura bakma pek fotograf cekt#305;remed#305;m b#305; sured#305;r bayag b#305; sured#305;r olay b#305; an yabanc#305; geld#305; #305;k#305; mak#305;nem var #305;k#305;s#305;de bozuk desem ama soz gel#305;cek res#305;m olmad#305; surat#305;m#305; fotokop#305; mak#305;nas#305;na sokucam yan#305; okadar hakl#305;s#305;n.sana kolay gels#305;n hay#305;rl#305; gunler bol c#305;cekl#305; bahceler.

Is there a character set that would help out with this type of issue?