Gossamer Forum
Home : Products : Gossamer Links : Discussions :

Re: email-add

Quote Reply
Re: email-add In reply to
hi....

Now I get this below in the email sent. Earlier (earlier Alpha, and previos links, I have not gotten these headers, and זרו, which is some special characters, also do not longer print in email sent.:

---

To: webmaster@a4.no
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Mailer: GT::Mail 1.014 (Site: http://www.gossamer-threads.com; OS: linux)
Mime-Version: 1.0


Takk for at du besxker A4! Jeg har vurdet at nettstedet ditt er absolutt kvalifisert for e ha en link pe A4 Startsiden, og jeg har ne registrert fxlgende :

Tittel : domain
URL : http://www.domain.no
Kategori : Butikker/Nettbutikk
Beskrivelse : GPS & smeelektronikk
Ditt navn :
Din epostadr.: webmaster@a4.no

Du kan se ditt nettsted pe:

http://www.a4.no

<img border="0" src="http://www.a4.no/anb.gif">
Du er herved anbefalt nettsted! Du ster fri til e bruke denne logoen ovenfor, se lenge du fortsatt er listet opp pe A4 Startsiden. Skulle din link bli fjernet fra vert nettsted av en eller annen gr.....
-------------


Subject Author Views Date
Thread email-add areh 5686 Dec 2, 2000, 10:17 AM
Thread Re: email-add
Alex 5546 Dec 3, 2000, 4:32 PM
Thread Re: email-add
areh 5567 Dec 4, 2000, 3:31 PM
Thread Re: email-add
areh 5543 Dec 8, 2000, 3:37 AM
Post Re: email-add
pugdog 5537 Dec 8, 2000, 3:20 PM
Thread Re: email-add
Alex 5537 Dec 11, 2000, 12:25 PM
Thread Re: email-add
Paul 5528 Dec 11, 2000, 12:34 PM
Thread Re: email-add
Alex 5511 Dec 11, 2000, 1:36 PM
Thread Re: email-add
Paul 5516 Dec 11, 2000, 1:49 PM
Post Re: email-add
areh 5506 Dec 11, 2000, 2:48 PM
Thread Re: email-add
Paul 5474 Dec 13, 2000, 2:36 PM
Post Re: email-add
Alex 5481 Dec 13, 2000, 2:42 PM
Post Re: email-add
areh 5525 Dec 11, 2000, 12:51 PM